RSS
 

Cennik

Jak w przypadku każdej pracy również i ja pobieram wynagrodzenie, a moje usługi mają swoją cenę. Aby nieco przybliżyć Państwu koszty poszczególnych czynności, poniżej znajduje się bardzo ogólny, orientacyjny cennik.
W każdym przypadku staram się oszacować jaki mniej więcej czas zajmie mi dana czynności i na tej podstawie podaję ogólny szacunkowy koszt poszczególnych danych czynności. Oczywiście w każdym przypadku wystawiam za swoje usługi fakturę VAT.
Orientacyjne i przykładowe ceny, wszystkie ceny podane są cenami netto:

Szybka informacja lub odpowiedź telefoniczna na zadany temat:
1 odpowiedź na pytanie: 75 pln
2 odpowiedzi na pytanie: 125 pln
3 odpowiedzi na pytanie: 200 pln

Szybka e-informacja lub e-odpowiedź (e-mail, Skype) na zadany temat:
1 odpowiedź na pytanie (np. e-mail): 75 pln
2 odpowiedzi na pytanie (np. e-mail): 125 pln
3 odpowiedzi na pytanie (np. e-mail): 200 pln

Reklamacja, Skarga, Pismo:
1 godzina pracy: 50 pln
Reklamacja, Skarga, Pismo proste nieskomplikowane to około: 2~5 godzin pracy.
Reklamacje, Skargi, Pisma trudne i skomplikowane to około: 6~10 godzin pracy.
Reklamacje, Skargi, Pisma bardzo trudne i bardzo skomplikowane to około: 12~20 godzin pracy.

Sporządzenie, wykonanie i napisanie Opinii Turystycznej lub Ekspertyzy Turystycznej:
1 godzina pracy: 50 pln
Posta i nieskomplikowana sprawa w około to: 3~5 godzin pracy.
Trudne i skomplikowane opinie to nawet: 30~40 godzin pracy.
Bardzo trudne i bardzo skomplikowane opinie: 70~95 godzin pracy.

Sporządzenie, wykonanie i napisanie Opinii o Hotelu lub Ekspertyzy Hotelu:
Wycena jest indywidualna na podstawie:
– wielkości obiektu hotelowego,
– zakresu wykonania opinii,
– ustalenia danego problemu czy zagadnienia.
Ponadto należy uwzględnić też koszty: ewentualnego dojazdu do obiektu hotelowego, pobyt w hotelu lub okolicy (zakwaterowania) w trakcie inspekcji i opiniowania, wyżywienie podczas pobytu w hotelu w czasie jego inspekcji i opiniowania.

Mediacja Turystyczna
Opłata rejestracyjna oraz podpisanie umowy mediacyjnej: 150 pln brutto
Opłata rejestracyjna, dotyczy każdej strony sporu.

Mediacja Turystyczna, cywilna:
Obejmuje od trzech (3) do pięciu (5) spotkań, trwających od 30 do 60 minut: 500 pln

Mediacja Turystyczna, gospodarcza:
Wartość przedmiotu sporu:
do 40.000 pln: 1.500 pln
od 40.001 pln ~ 250.000 pln: 1.500 zł + 1% nadwyżki ponad 40.000 pln wartości przedmiotu sporu
ponad: 250.000 pln: 2.000 zł + 1% nadwyżki ponad 250.000 pln wartości przedmiotu sporu, nie więcej niż 30.000 pln

Konto Bankowe:
mBank: 45 1140 2004 0000 3702 4674 1020
Artur PISZCZEK / „Biegły/Ekspert”
ul. Tylna 20 „A” / 2
44-119 Gliwice – Sośnica
Tytuł płatności: (Podawany każdorazowo indywidualnie)

WYKONAJ PRZELEW:

Komentowanie wyłączone.

 

statystyka