RSS
 

Pisma, Skargi, Reklamacje

Reklamacja
Czasem zdarzy się przykra sytuacja na wycieczce, na wczasach na urlopie, na wakacjach, w Hotelu, Autokarze… Przysługuje wtedy możliwość napisania reklamacji: do Biura Podróży, do Hotelu, do Przewoźnika…
Nie jest to oczywiście proste, reklamację trzeba poważnie sformułować i napisać w prawidłowym, odpowiednim terminie. Nie wystarczy napisać: „Bo w hotelu było brudno…” Lecz trzeba to precyzyjnie określić. Właśnie w takich sytuacjach staram się pomagać, niejednokrotnie konsultując się z Radcami Prawnymi lub Adwokatami.
Reklamację w swoim imieniu składa osobiście lub listownie dana osoba.

Skarga
Biuro Podróży, Agent, Przewoźnik może dostać nie korzystną dla siebie decyzję z organu administracyjnego na przykład: Urzędu Marszałkowskiego. Przysługuje wtedy możliwość napisania skargi w celu zmiany lub uchylenia orzeczenia danego urzędu czy instytucji. Pomagam w takich sytuacjach sformułować tekst i treść danej skargi. Dobrze i poprawnie napisana skarga, może zmienić daną decyzję lub rozwiązać niejasności. W przypadku gdy stan mojej wiedzy przekracza dany temat, zasięgam opinii i konsultacji w urzędach, kancelariach Radców Prawnych czy Kancelariach Adwokackich.
Skargę osobiście lub w formie listownej składa w swoim imieniu dana osoba lub firma.

Pismo
Niestety nasz kraj jest „biurokratyczny” a to wymaga pisania różnych pism, do różnych instytucji, urzędów, firm. Bywają sytuacje, że trzeba coś pisemnie wyjaśnić, napisać umowę, napisać odpowiedź na pismo od firmy, od instytucji… Język urzędowy ma swoją specyfikę, tak jak pisma sądowe mają swoje wzory i pewne reguły. Jest to bardzo ogólnie przyjęta tak zwana: „kultura biurowa”. Pomagam redagować treść pisma, podpowiadam jaki powinno mieć układ, kształt i wzór, na co warto zwrócić uwagę, co zawrzeć w piśmie i jak oraz do kogo pismo skierować.

Najwyższa instytucja do jakiej kierowałem zredagowane pismo, był to: Prezydent Rzeczpospolitej PolskiejPan Aleksander Kwaśniewski. Pan Prezydent przychylił się pozytywnie do otrzymanego Pisma.

We wszystkich tych przypadkach nie reprezentuję danej osoby, jedynie pomagam i podpowiadam jak sformułować treść, jak napisać i jak wysłać: reklamację, skargę czy dane pismo.

Komentowanie wyłączone.

 

statystyka