RSS
 

Ekspert z zakresu: Turystyka

Opinia Eksperta ds. Turystyki
Jako Ekspert z zakresu: Turystyka – wydaję opinię na zadany i postawiony mi temat w zapytaniu.
Tego typu opinia może mieć różne znaczenie, w sporze, w sprawie reklamacji, w sprawie zapytania, trudnego tematu, związanych z Turystyką oraz Hotelarstwem. Bywa też, że moja opinia jest kontrowersyjna czy też niezgodna z ogólnie przyjętym „nurtem branży”. Jednak zawsze swoją opinię wykonuję dokładne, rzetelne i najbardziej profesjonalnie jak tylko umiem z pełną starannością. Opinia nie musi się komuś podobać – musi być jednak prawdziwa i rzetelna. Sporządzając opinię opieram się na: sprawdzonych informacjach, faktach, badaniach, przepisach, rozporządzeniach, dyrektywach, doświadczeniu zawodowym, ogólnie stosowanych praktykach w branży turystycznej i hotelarskiej.

Opinia składa się przeważnie z kilku części i zawiera takie elementy jak:
– Wprowadzenie,
– Stan faktyczny przedstawiony w sposób zwięzły, a będący przedmiotem postępowania,
– Wskazanie źródeł wiedzy specjalistycznej, które zostały wykorzystane przy sporządzeniu opinii,
– Opis przeprowadzonych badań, obliczeń, jeśli takie były wykonane oraz metodę i sposób badania,
– Wnioski, które zawierają wyjaśnienie okoliczności faktycznych sprawy określone w zleceniu,
– Wskazanie toku rozumowania przy dochodzeniu do przedmiotu wniosków zgodnych z logiką, doświadczeniem życiowym, wiedzą powszechną, wiedzą specjalistyczną,
– Załączniki, jeśli takie występują.

Prawa autorskie
Sporządzona opinia jest chroniona prawem autorskim i podpisana moim imieniem i nazwiskiem. Oznacza to, że moja opinia nie może być kopiowana, rozpowszechniana, wykorzystywana, we fragmentach czy w całości bez mojej wiedzy i zgody bez względu na rodzaj nośnika i formę treści.

Znaczenie opinii
Opinia może mieć znaczenie jeśli dotyczy sporów czy też reklamacji. Sporządzam również opinie dla: Sądu, Prokuratury, Policji jako Biegły Sądowy z zakresu Turystyka i jest to zawsze opinia pomagająca danej instytucji w sprawie. Zatem zakres opinii może mieć różne zastosowanie i znaczenie.

Myślę, że mogę nieskromnie napisać, iż jestem też ekspertem od: Kolei Transsyberyjskiej, Kolei Rosyjskiej i byłych krajów WNP pod względem: przewozów pasażerskich, biletów, klas pociągów, tras oraz Wycieczek Kolejowych. Kolej Transsyberyjska jest to również moje prywatne hobby.

Jako Ekspert do spraw Turystyki, publikowałem też różne artykuły prasowe.

Komentowanie wyłączone.

 

statystyka