RSS
 

Biegły Sądowy a nowa ustawa 2017

12 Kwi

Od pewnego czasu czytam, że ma być nowa ustawa w sprawie Biegłych Sądowych. Ministerstwo Sprawiedliwości ponoć ma już gotowy nawet cały projekt „nowej” ustawy o Biegłych Sądowych. Można by powiedzieć – fantastycznie!
Ale jak tak sobie czytam to już chyba będzie z dziesiąty (10) projekt ustawy?, którego… i tak nie zrealizowano.

Jakie to nowości ministerstwo chce tym razem wprowadzać? A więc:

– Ma być weryfikacja biegłych przy wpisywaniu na listę konkretnego sądu, a wnioski o wpis na listę biegłych sądowych ma opiniować powołana przy ministrze sprawiedliwości specjalna Komisja Kwalifikacyjna. Zasiać w niej będą specjaliści z różnych dziedzin, reprezentanci instytutów badawczych oraz stowarzyszeń zawodowych. To właśnie członkowie tej Komisji ocenią kompetencje kandydata na biegłego.
Pytanie: A kto i jak „będzie weryfikował” i wybierał członków samej szacownej komisji? – Nie wiadomo!

– Sama lista biegłych sądowych ma być prowadzona centralnie, obecnie każdy Prezes Sądu Okręgowego prowadzi własną listę przy swoim Sądzie Okręgowym.
Uwaga: To akurat jest bardzo dobry i pomocny pomysł zarówno dla Biegłych jak i Sędziów. Obecnie mamy 45 Sądów Okręgowy i… 45 list Biegłych Sądowych. Teoretycznie jeśli ktoś chciałby być Biegłym w każdy sądzie okręgowym, musi wpisać się na każda z 45 list! Sędziowie natomiast będą mieli prostszy i łatwiejszy dostęp do Biegłego z nietypowej dziedziny. – OK ta zmiana jest słuszna.

– Wpis na listę biegłych (osoby fizyczne, instytucje naukowe oraz specjalistyczne) będzie ograniczony czasowo, a jego ważność będzie trwać maksymalnie pięć (5) lat. Po upływie tego okresu, Biegły będzie musiał ponownie udowodnić swoje zawodowe umiejętności i kompetencje.
Uwaga: Jest to obecnie praktykowane przez chyba większości Prezesów Sadów okręgowych, czyli nie jest to nic nowego.

– Nieuczciwi biegli będą usuwani z listy albo pozbawieni swojego wynagrodzenia za opinię, ekspertyzę. Wielkość kary będzie zależeć od stopnia przewinienia (np. biegły przedstawił sądowi fałszywą opinię czy też była ona jedynie nierzetelna).
Uwaga: Jak najbardziej jest to słuszne, Biegły musi być osobą uczciwą! – OK.
Pytanie: Kto będzie oceniał jakość opinii biegłego? – Nie wiadomo!
Pytanie: Kto będzie decydował o rzetelności samej opinii danego biegłego? – Też nie wiadomo!

– Biegły będzie musiał spełniać najwyższe wymagania, nie tylko posiadać gruntowną wiedzę w dziedzinie, w której będzie się chciał wypowiadać, ale również na bieżąco podnosić swoje kwalifikacje.
Uwaga: Słusznie, kwalifikacje trzeba podnosić. OK.
Pytanie: Jakie dokładnie „najwyższe wymagania” ma tu na myśli ministerstwo? – Nie wiadomo.

Jest to kolejne zaostrzenie wymagań stawiane kandydatom na Biegłego Sądowego i samym obecnym już Biegłym Sądowym. Ponieważ już od 15 kwietnia 2016 roku w procesach karnych jest nowe narzędzie do dyscyplinowania nieuczciwych biegłych, którzy chcą wpłynąć na wynik danej sprawy przedstawiając fałszywą swoją opinię czy też ekspertyzę. Biegłemu grozi za to nawet do: dziesięciu lat pozbawienia wolności!
Uwaga: Zbyt duże zaostrzenia mogą spowodować wręcz niedobór biegłych w wielu dziedzinach!
Pytanie: Czy nie jest to zbyt rygorystyczne podejście do samej osoby Biegłego Sądowego?
Pytanie: Czy kolejne zaostrzone wymagań nie spowodują „pewnego rodzaju strachu” czy Biegłym Sądowym w ogóle warto zostawać?

Dyskusja na temat reformy instytucji Biegłego Sądowego prowadzona jest już naprawdę od wielu lat. Co ciekawe domagają się tego nawet sami Biegli Sądowi, wskazując wiele nieuregulowanych spraw jak również podając też bardzo niskie stawki za wykonywaną opinię czy ekspertyzę.
Dla przykładu:
Proszę przeczytać 3 tomy akt sprawy (czyli 600 kart – 1 Tom to 200 kart), gdzie użyty język jest często wybitnie prawniczy i trudny do zrozumienia. A jeśli jest 10 tomów akt (2000 kart)?, 30 tomów akt (6000 kart)?
Za jedną (1) godzinę wykonywania opinii „szeregowy” Biegły Sądowy (czyli nie Profesor, nie Doktor itd…) minimalnie może otrzymać: 22,90 pln a maksymalnie może otrzymać… 32,39 pln! (stan na 2017 rok). Jak widać nie są to jakieś… „kokosy finansowe” prawda?

Badania, które monitorują rozprawy sądowe z udziałem biegłych sądowych w sposób jasny pokazują, że te zmiany są naprawdę bardzo potrzebne i konieczne.

Ponieważ:
W 91% badanych spraw zarówno sąd, jak i strony nie miały uwag do kompetencji Biegłego Sądowego.
W 72% spraw nie kwestionowano ustaleń wynikających z samej opinii Biegłego Sądowego.
W 26% spraw czyli w prawie co 4 sprawie, sąd decydował aby uzupełnić opinię Biegłego Sądowego.
W 17% spraw był powołany nowy, kolejny Biegły Sądowy praktycznie tej samej specjalności.

Ponadto:
W żadnym przypadku sąd nie odmówił Biegłemu Sądowemu wypłaty wynagrodzenia za sporządzoną opinię, nawet w przypadku gdy bardzo surowo ocenił jej jakość wykonania.
W 50% spraw sąd nie wyjaśnił dlaczego powołano Biegłego Sądowego.
Sąd podczas nie każdej sprawy, przyjmował od biegłych przyrzeczenie. Nawet jeśli były to osoby powołane jako Biegły „ad hoc” czyli spoza listy biegłych sądowych przy sądach okręgowych.
W prawie 25%, sąd nie dał biegłemu możliwości swobodnego odniesienia się do przedłożonej i wykonanej własnej opinii.

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zostaw odpowiedź

 

 
 1. Marek Kamieński

  20 kwietnia 2017 o godz. 09:28

  Z własnej praktyki biegłego mogę śmiało powiedzieć że pomału staje się to zajęciem dla hobbystów. Czytam dlaczego nie można znaleźć biegłych w dziedzinach medycznych, bo właśnie dlatego że szkoda Profesorom na to czasu i zajmowania czasu. Biorąc pod uwagę zmiany ustawowe to na pewno wspólny rejestr krajowy będzie b.dobrym rozwiązaniem. Dziś sekretariaty szukają biegłych po wszystkich stronach internetowych i wyszukiwarkach. Wspólna lista to dobre rozwiązanie. Kary – wszędzie są oszuści, ale czy można zrównać oszustwo lub nierzetelność biegłego z gwałcicielem dzieci i mordercą /KK/ do 10 lat jest to chyba nieporównywalne, a na pewno dyskusyjne. Zmiany są potrzebne ale czy aż takie.

   
 2. Artur Piszczek

  20 kwietnia 2017 o godz. 15:04

  Chciałbym Zwrócić uwagę na karę…
  Z jednej strony Biegły decyduje o losach Oskarżonego, Pozwanego…
  Z drugiej strony ma nad głową 10 lat KK.
  Biegły nie ma tez ochrony prawnej podczas wykonywania obowiązków, nie ma nawet dokumentu mniejszego rozmiaru (legitymacja, karta) poświadczającego, że jest biegłym! Jest co prawda decyzja ale jest to kartka papieru A4.
  Jako biegły sam widzę potrzeby zmian, ok! ale zmian przemyślanych i rozsądnych!

   
 3. Darek Wawrzyński

  7 grudnia 2017 o godz. 13:53

  Biegły z dziedziny energetyki i elektromechaniki przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu prowadzi biuro projektowe sieci energetycznych i na co dzień współpracuje z firmą Tauron , zgodnie z dokumentami do których dotarłem występuje jako pełnomocnik lub osoba upoważniona przez tą firmę . To jednak nie przeszkadza mu opiniować w procesach sądowych firma Tauron kontra odbiorcy energii elektrycznej. Te powiązania rodzące uzasadnione podejrzenia co do jego bezstronności mimo sygnałów nie przeszkadzają również Prezesowi S.O.który po mojej interwencji u niego i w MS stwierdził , że o uczciwości i bezstronności biegłego świadczy składane przyrzeczenie . Na własnej skórze odczułem , że tenże biegły nie jest bezstronny i nie jest uczciwy . Wiadomo , że sędziowie w takiej tematyce opierają się w 100%na opiniach biegłych i to skutkuje w 99,9% spraw przegraną odbiorcy . Biegli z tej dziedziny na co dzień prowadzą firmy związane z energetyką a ich byt w znacznym stopniu zależy od lokalnego monopolisty w dostawie energii elektrycznej , tak jak w tym konkretnym przykładzie .
  Biegły mimo wielu sygnałów popartych konkretnymi dowodami wciąż opiniuje ( do 2020)
  Czy taka osoba może opiniować w takich procesach?
  Czy komisja weryfikacyjna wyeliminuje takich nieuczciwych biegłych ?

   
 

statystyka